Journal Introduction

Chinese Journal of Library and Information Science for Traditional Chinese Medicine (ISSN 2095-5707,CN 10-1113/R) is an academic journal managed by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and sponsored by Institute of Information on TCM of China Academy of Chinese Medical Sciences. It has become the proceedings of Chinese Association of the Integration of Traditional and Western Medicine, Information Committee (CAITWM-IC) and China Information Association For Traditional Chinese Medicine, TCM Information Digitalization Committee (CIATCM-TCMIDC).

Focusing on reports about up-to-date study progress, research and teaching results in TCM informatics, and the application of new technologies and methods in the field of TCM library and information science, the Journal promotes academic communication and personnel cultivation of TCM informatics, and provides platform of academic communication for researchers of TCM information and TCM library & information science.

Journal History
Issue 3 of 2020
CONTENTS
GU Xiao-jun1, JIANG Wei2, ZHANG Zi-jun1, LI Zong-you2, SONG Ping1, JIANG Zhao-yuan1*
ZHU Yan1, QIAO Xing-chao1, CUI Yi-di1, GAO Man1, GAO Bo1, WANG Jun-hui2, YIN Ren-fang1*
WU Jun-liang, WANG Jia, WANG Ruo-lin, WANG Wei, ZHU Hao, CHEN Xi*
WANG Jia-jia, CHEN Ting*, ZHOU Jie, WANG Zhi-yu, WANG Wen-juan, LIU Wen-lan
HU Xiu-hua, ZHAO Pi-wen, ZHAO Jun-yun, YANG Xiang-zhu, LI Ya-dong, MA Xin, HUANG Chun-fang
SU Quan-gui1, ZENG Jing-chun2, LIN Guo-hua2, LIN Jin-de1